Fruit trees - YELLOW KIWIFRUIT - Actinidia chinensis Planchon

 

 

Pseudomonas syringae pv. actinidiae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Scortichini 2006 - Webmaster: Simone Marcelletti-Davide De Luca